1

MANIFEST: #GrutskOpDy

MANIFEST: #GrutskOpDy

Trots op jezelf of op een ander zijn is eigenlijk het toppunt van respect. Je bent trots op iemand om wat hij/zij doet of wie hij/zij is. Ik bin grutsk op dy, oftewel ik ben trots op jou, zorgt ervoor dat iemand opbloeit en verder groeit. Mooie dingen worden nog mooier, goede dingen worden nog beter.

Ondanks het feit dat Friezen bekend staan als een trots volk, lijkt het soms alsof we het lastig vinden om te zeggen dat we iets mooi, inspirerend of bijzonder vinden. We vinden het wel, maar we zeggen het niet hardop. En daardoor kan de balans omslaan, omdat negatieve geluiden hierdoor automatisch een groter podium krijgen. Kritiek leveren of ergens tegen zijn is nu eenmaal makkelijker. En voor je het weet blijft alleen dit geluid na-echoën, terwijl de massa juist het positieve voelt. Het wordt tijd om dat gevoel te laten klinken. Om elkaar weer energie te geven. Om uitgesproken grutsk op elkaar te zijn.

Dat betekent overigens niet dat je niet kritisch mag zijn, het betekent gewoon dat je niet altijd kritisch hoeft te zijn. Het is praktisch onmogelijk om geen oordeel te hebben, dat zit in onze genen. De vraag is alleen wat doe je er mee?

In dit manifest stemmen we waarden af en maken we de afspraak om af en toe gewoon trots op elkaar te zijn. Al die vrijwilligers die zich inzetten voor hun stad of dorp, daar kunnen we toch gewoon trots op zijn? Daar hoort toch niet persé een ‘maar’ bij? Mensen die mooie evenementen organiseren, niet alleen voor het geld maar ook voor de toekomst van onze provincie. Mensen die hun nek uitsteken om op te komen voor anderen. Mensen die iets toevoegen aan onze prachtige Friese samenleving, hoe klein of groot ook: Ik bin grutsk op dy.

Laten we daarom het volgende met elkaar afspreken:

 • Gun een ander succes.
  Jaloezie zal er altijd zijn maar wat je ermee doet bepaal jij!

 

 • Zeg af en toe tegen iemand dat je trots op hem of haar bent.
  Van trots ga je groeien en word je beter!

 

 • Stimuleer en deel mooie prestaties van anderen.
  Door te delen zeg je: goed gedaan, mooi man, hier sta ik achter!
Ben je het eens met de inhoud van het manifest? Teken dan hier!



P.S. Draag uit dat je trots bent op elkaar door trotse momenten van anderen te delen! Gebruik #GrutskOpDy of #TrotsOpJou zodat je anderen laat zien dat je weer trots bent op elkaar!

Dit manifest is ondertekend door 195 personen:

 1. Wini Weidenaar
 2. Foppe van der Veen
 3. Bastiaan Blaauw
 4. Jori Bottema
 5. Wilco Kloosterman
 6. Grietje Hoekstra
 7. Jan Hendrik Jansen
 8. Marnix Pinkster
 9. Frans van Wieren
 10. Nynke Laverman
 11. Elizabeth Pilat
 12. Hilda Feenstra
 13. Sara de Vries
 14. Marcus Weidenaar
 15. Tietsje Boersma
 16. Tiny Nicolai Weidenaar
 17. Durkje Weidenaar
 18. Jildou
 19. Tjitske de Jong
 20. Hannie de vries
 21. Peter de Jong
 22. Roelof Lousma
 23. Roelof Koster
 24. Harmen de haas
 25. Henk Deinum
 26. Iris Boersma
 27. Jouke Jongsma
 28. Ella de Jong
 29. Erik-Jan Ruseler
 30. Hotze bouma
 31. Rene Sienema
 32. Iris Kroes
 33. Douwe Zeldenrust
 34. Albert van der Kooij
 35. Bianca Waamelink
 36. Frank Julius
 37. Else Binksma
 38. Christien Beukelaar
 39. Hilde van Meerendonk-Obinna
 40. Yvonne Hulleman
 41. Henk Dillerop
 42. Monique Buising
 43. Titia Boomgaardt
 44. Jan Sietse
 45. Gerard Duursma
 46. Gerard Buising
 47. Monique Diemersen
 48. Serge Hollander
 49. Lies van Huet
 50. Heleen Talman
 51. Eileen
 52. Sanna Copini
 53. Johan Horneman
 54. Fedde Benedictus
 55. Klaas Jan
 56. Johan de Boer
 57. Willem Weidenaar
 58. Geertje Weidenaar
 59. Jantine van der Ploeg
 60. Elien
 61. Anna-Frouk
 62. Fokke Martini
 63. Petra van der Veen
 64. Breggina van der Ploeg
 65. Vincent Schiphorst
 66. Marijke van der Veen
 67. Wiep Schuurmans
 68. Johan de Jong
 69. Bart Zantman
 70. Jochem van der Schoot
 71. Inez Adema
 72. Johan
 73. Anne Wietske de Boer
 74. Hester
 75. Eric Voigt
 76. Henry de Boer
 77. Hanneke
 78. Thessa de Jong
 79. Paul Bijl
 80. Corine
 81. Nienke van Uitert
 82. Henri de Jong
 83. Hans Achterbosch
 84. Marte Meyers
 85. Laas Douma
 86. Jurgen
 87. Nynke Dedden
 88. Jornt Ozenga
 89. Nine Boersma
 90. Madelene van Beuzekom
 91. Willem Bodde
 92. Timen
 93. Heleen Sonnenberg
 94. Gatse hylkema
 95. Brandon Vellinga
 96. Roald Boerema
 97. Signe-Sanne
 98. Hermanda de Haan
 99. Hilde Kuipers
 100. Iris Boontje
 101. Jort Klarenbeek
 102. Bauke Heeg
 103. Ilse Dijkstra
 104. Ine Jansma
 105. Pieter van der Zee
 106. Douwe
 107. Hennie Jansma
 108. Martin Cnossen
 109. Anneke holwerda
 110. Tettie Lautenbach
 111. Herma Jonker
 112. Merel Bot
 113. Chris Kalsbeek
 114. Sietske de Jong
 115. Wouter Hoekman
 116. Rutger Kamermans
 117. sibe jan kramer
 118. Jetze Paulusma
 119. Lieuwe WEIDENAAR
 120. Mathijs de Boer
 121. Jan Veenma
 122. Erwin
 123. Natasja Kesteloo
 124. Sjoerd Feitsma
 125. Fenna Grijpma
 126. Bram van Beelen
 127. Bouwe de Boer
 128. Mark Gjaltema
 129. Marga Reitsma
 130. Leon Koudenburg
 131. André Kamminga
 132. Mirte Kooistra
 133. Marion Langhout
 134. Trea Westra
 135. Douwe Huitema
 136. Minicus Flapper
 137. Ali de Jong
 138. Peter Heesen
 139. Sanne Dijkstra
 140. Tineke Nauta
 141. Anne vd Veen
 142. Geert
 143. Maaike de Vreeze
 144. Jan-Tjip Douwstra
 145. Greetje de Groot
 146. Elbrecht Fransen-van der Leij
 147. Jacob Dijkstra
 148. baukje stavinga
 149. Johannes Keekstra
 150. Jitske Dankert-van Dijk
 151. Mindert Grupstra
 152. Janke Kort
 153. Wieberen van der Wal
 154. Rommy de Wit
 155. Kor Oosterhuis
 156. Marieke Ferwerda
 157. Evelyn
 158. Judith Poelstra
 159. Eline de Koning
 160. Rob Tigchelaar
 161. Gea Struiksma
 162. Renske Tromp
 163. Baukje Abma
 164. Hilde de Jong
 165. Jenkie de Leeuw van Essen
 166. Peter Tromp
 167. Ton Bottema
 168. Sanne Bergsma
 169. Anneke Faber
 170. Annie Dijkstra
 171. Jacobien Rozema Brouwer
 172. Esmeralda de Vries
 173. Sybren Posthumus
 174. Gea Brouwer
 175. afke toren
 176. Kees Terwisscha van Scheltinga
 177. Lineke
 178. André van der Let
 179. Baukje de Boer
 180. Annemarie Huygen Taekema
 181. Baukje van den Berg
 182. Evert Kuipers
 183. Hilda van der Let
 184. Jrmke
 185. Sjoukje Tel
 186. Tavisu
 187. Werner Bergsma
 188. Petra Spithost
 189. Marjan Groot
 190. Brenda de Groot
 191. Harry Kaspers
 192. Gerben Hoving
 193. Joeke van der Mei
 194. Catharinus Wierda
 195. Anneke Jelly